Çocuk Gelişimini Destekleyen ve Engelleyen Faktörler Nelerdir

Çocuk Gelişimini Destekleyen ve Engelleyen Faktörler Nelerdir?
Her çocuk diğerlerine göre farklı gelişim hızı gösterir. Her çocuk kendine özgüdür ve kendine ait bir gelişim hızına sahiptir. Bununla birlikte, çocukların ulaşmış oldukları belirli beceri ve davranışları, sınırları belirlenmiş gelişim aralıkları bulunmaktadır. Çocuklar gelişimin bu kilometre taşlarına belirlenen zaman aralığı içinde ulaşmadıkları zaman gelişimsel gecikmenin olduğu düşünülebilir. Örneğin çocuklar yürümeye genelde 9‒15. aylar arasında başlar. 13. ayına gelmiş olan bir çocuk hâlâ emekliyorsa ya da tutunarak yürüyorsa endişelenmeye gerek yoktur. Yürümek için gerekli olan becerileri kazanan bu bebek kısa bir süre sonra yürüyecektir. Ancak 19 aylık olduğu hâlde yürüme belirtisi göstermeyen bir çocuğun, çocuk doktoruna götürülmesi ve çocuğun gelişimsel bir probleminin olup olmadığına emin olunması gerekir.
Çocuklarımızın gelişimini destekleyen faktörler kadar bu gelişimi engelleyen faktörlerde söz konusudur. Anne babaların bu faktörleri çok iyi öğrenmesi, bilmesi gerekmektedir.
Gelişimi Destekleyen Faktörler;
Çocuğa olan sevgi, bakım, güvenlik ve çocuğun kabul görmesi,
• Çocuğun yaşadığı sosyal ortamın çeşitli uyarıcılarla donatılması, monotonluktan uzak olan bir ortamın sağlanması,
• Yeterli ve dengeli beslenme,
• Çocuklara kendi gelişimi ve hayatlarıyla ilgili konularda katılım fırsatının verilmesi, çocuğun düşüncelerine saygı duyma ve düşüncelerini açıklamasına fırsat verme,
• Çocukla kaliteli etkileşime girilmesi (konuşmak, beraber oyun oynamak, yemek yemek, birlikte kitap okumak vb.)
• Kaliteli ve iyi bir eğitim olanağı sunmak,
• Çocuğun yaşına uygun oyuncak, eğitim materyallerinin sunulması.
Gelişimi Engelleyen Faktörler;
Çocuğun anne ve babası tarafından reddedilmesi, ihmal edilmesi,
• Monoton ya da uyarıcı olmayan, çocuğa seçeneklerin kısıtlı olduğu bir ortam sunulması,
• Yetersiz ya da dengesiz beslenme,
• Çocuğun sosyal ortamlara katılmasına izin vermeme,
• Anne ve babanın çocuğuna kaliteli zaman ayıramaması,
• İhmal ve istismara açık, kötü ev koşulları,
• Çocuğa oyun oynama ya da kültürel, sportif etkinliklere katılması gerekliliği için fırsatın sunulmaması.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir